Sosyal Sorumluluk

Okur Teknik Soğutma ailesi olarak daha geniş topluluktaki rolümüzün ve toplum üzerindeki etkimizin farkındayız. Sosyal sorumluluk, kurumsal DNA’mıza derinlemesine yerleşmiştir. Başdanışmanımız Sayın Kıvanç Aslantaş, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ile Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği (SOSİAD) arasında imzalanan ve UNIDO’nun 120632 no’lu proje protokolü çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) Sahip Soğutkanların Teşvik Edilmesi için Tanıtım ve Pilot Faaliyetler Projesi” adı ile yürütülen, düşük KIP’a (küresel ısınma potansiyeli) sahip soğutkan kullanımı konusunda farkındalık yaratmak amaçlı çalışmanın proje koordinatörlüğünü yapmış olup, halen Ulusal Teknik Danışmanlık ve Uluslararası Soğutma Uzmanı ve Eğitmeni olarak UNDP ve UNIDO ile çalışmaları devam etmektedir.

Sosyal sorumluluğa olan bağlılığımız, çalışanların gönüllülüğünü desteklemek ve etik iş uygulamalarını sağlamak da dahil olmak üzere faaliyetlerimizin çeşitli yönlerini kapsamaktadır. Her bireye saygıyla davranıldığı ve büyüme için eşit fırsatlara sahip olduğu, çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir işyerini teşvik etmekten gurur duyuyoruz. Ek olarak, çevre dostu ürünler ve süreçler geliştirip teşvik ederek çevresel ayak izimizi en aza indirmeye kendimizi adadık. Amacımız yalnızca yenilikçi ve sürdürülebilir soğutma çözümleri sunmak değil, aynı zamanda toplumsal dokuya olumlu katkıda bulunarak faaliyet gösterdiğimiz dünyada anlamlı bir fark yaratmaktır.

 

UNIDO Demonstrasyon Projesi hakkında daha detaylı bilgi almak için : https://unido.sosiad.org.tr/